Voorwaarden

Algemeen

- De actie ‘XOOON – Be your own designer’ begint op vrijdag 1 oktober 2021 en eindigt op zondag 31 oktober 2021

- Door deel te nemen aan deze actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze actievoorwaarden.

Prijs

- De prijs voor deze actie bestaat uit een verzorgde dag met persoonlijk interieuradvies en een cadeaucheque van XOOON en COCO maison t.w.v. €7.500 (inclusief montage/installatie/plaatsing) en het inrichten van de woonkamer van de winnaar.

- De cadeaucheques zijn geldig op de bruto verkoopprijzen en niet geldig in combinatie met andere acties.

- De deelnemers die gedurende de actieperiode een Pinterestbord opmaken volgens de spelregels en hun gegevens achterlaten in het daarvoor bestemde formulier dingen mee. 

 

Uitkering van de prijs

- Alleen deelnemers die op correcte wijze in de actieperiode conform de actievoorwaarden aan de actie hebben deelgenomen en aan wiens deelname een prijs is verbonden, hebben recht op die prijs.

- Na afloop van de actieperiode zullen XOOON en COCO maison samen uit alle deelnemers de winnaar kiezen. De winnaar wordt uiterlijk in week 45 via e-mail op de hoogte gebracht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

- De prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De prijs is niet inwisselbaar voor geld of voor andere goederen of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.

 

Publiciteit

- De winnaar zal gefilmd en geïnterviewd worden tijdens het persoonlijke stijladvies en de uitvoering van de interieur make-over. De winnaar van de prijs geeft XOOON en COCO maison toestemming om zijn of haar naam en mogelijk beeldmateriaal te gebruiken bij promotionele activiteiten en zal zijn of haar overige gewenste medewerking bij eventuele promotionele activiteiten verlenen voor zover dit in redelijkheid verlangd mag worden. De winnaar die zijn of haar medewerking verleend aan promotionele activiteiten heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding.

 

Voorwaarden

- Deelname aan de actie staat open voor alle in Nederland woonachtige natuurlijke personen van 18 jaar en ouder die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven.

- Deelname aan deze actie is alleen mogelijk gedurende de actieperiode.

- Per huishouden is één deelname toegestaan.

- Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

- Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.

-Wij zijn gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze actievoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze actie. 

 

Overige

- De XOOON-folderaanbiedingen zijn niet geldig in combinatie met eventuele andere (kortings)acties.

- De XOOON-folderaanbiedingen zijn geldig tot 2 weken na folderverspreiding, tenzij anders aangegeven.

- De XOOON-folderaanbiedingen zijn niet met terugwerkende kracht geldig op reeds aangekochte artikelen.

- Drukfouten, prijs- en modelwijzigingen en kleurafwijkingen voorbehouden.